Jiří Rychetský


"Nikdy lidem neříkejte, co mají dělat, a budete překvapeni jejich důvtipem a vynalézavostí." (generál Goerge Patton)

Už během vysokoškolských studií se živil jako programátor. Po nich se rychle propracoval z technických pozic na manažerské až na pozici výkonného a generálního ředitele IT firmy. V roce 2000 se stal jedním ze zakladatelů společnosti, která vytvořila komplexní informační systém QI určený pro výrobní a obchodní firmy. Postupně zodpovídal za oblast lidských zdrojů, finance, celkový chod společnosti a za rozvoj, celkovou strategii a její úspěšný růst.

Při své práci uplatňoval své teoretické zkušenosti, které získal při studiích MBA na ČVUT v Praze a Sheffield Hallam University. V průběhu své profesní kariéry vedl projekty zaměřené na budování, rozvoj a řízení partnerské sítě, vývoj a implementaci IS a IT projekty týkající se budování infrastruktury. Řídil a vyjednával smluvní vztahy a řídil dotační projekty.

Od roku 2013 pomáhá jako konzultant společnostem s definováním strategie, s nastavováním firemních procesů, s řízením lidí a projektů. Jako lektor seznamuje účastníky se SW právem, s nástrahami smluvních vztahů a s novými směry a trendy v IT. Jeho hlavní specializací je pomoc s nasazováním a implemenatcí BI systémů u zákazníků.
Žije s rodinou v Jihlavě a ve volném čase se věnuje sportu (horská kola, windsurfing, lyžování).

Jiří Rychetský

Senior Business Consultant

+420 602 509 335
rychetsky@trimcon.cz