ALTRON s.r.o.

Chtěl bych ocenit zejména profesionální přístup konzultantů TrimCom a velmi rychlé reakce na téměř jakýkoliv náš požadavek ať už v průběhu implementace, tak při každodenním používání systému.

Důležitým podkladem pro rozhodování managementu firmy jsou ve firmách skupiny Altron výsledky strukturované jak po jednotlivých firmách a zemích, tak i projektech a obchodních případech. Tyto sestavy jsme vytvářeli částečně automatizovaně, ale vždy to byla i několik dní trvající práce s excelem. hledali jsme způsob, jak postup automatizovat úplně a tím eliminovat i chyby, které za použití excelu nutně vznikají.


Spolu s konzultanty TrimCon jsme na podzim 2014 zahájili implementaci cloudového řešení reportingového systému a ve velmi krátké době necelých 3 měsíců jsme dostali přesně to, co jsme očekávali. Systém se navíc ukázal tak flexibilní a universální, že jsme postupně přidali další oblasti a dnes je vytvořený reportingový systém vlastně jediným zdrojem dat pro rozhodování napříč celým managementem firmy.

Milivoj Uzelac

Majitel firmy


Klient