Národní ústav pro vzdělávání (NUV)

Spolu s konzultantem firmy TrimCon jsme na celý projekt aplikovali zjednodušenou metodiku LogFrame (logický rámec) a musím říct, že původní očekávání se zcela naplnila. Zejména oceňuji opravdu individuální přístup. Způsob, jakým jsme na projektu pracovali, mnohem více zapojil všechny zúčastněné a projekt zdárně dosáhl stanovených cílů. 

V rámci vedení projektu Národní soustavy kvalifikací (NSK) jsme hledali někoho, kdo by nám pomohl s principy projektového řízení tohoto náročného a důležitého projektu. Zároveň jsme ale potřebovali, aby to bylo na takové úrovni, která bude srozumitelná i lidem, kteří normálně s projektovým řízením normálně nepřicházejí do styku. Slibovali jsme si od toho lepší zorientování všech zúčastněných hlavně z hlediska celkových cílů projektu. Dále jsme chtěli, aby se mezi jednotlivými aktivitami projektu začaly mnohem více sdílet informace.

Ivo Jupa

Vedoucí projektu NSK


Klient