STRABAG P&F Services a.s.

S konzultanty TrimCom spolupracujeme při tvorbě strategie firmy a dále na některých strategických projektech, jako např. výběr vhodného software pro chod naší firmy. Všichni zúčastnění oceňují především srozumitelný a partnerský přístup, otevřenost, ale i profesionalitu konzultantů. To, na čem se domluvíme, pak nezůstane jen na papíře, ale daří se nám to zavést i do každodenní praxe.

Když nehledáte jen “nezáživné školení”, ale potřebujete-li opravdu zlepšit něco, co vám ve firmě nefunguje úplně optimálně, TrimCon rozhodně doporučuji.

Zdeněk Švanda,
STRABAG Property and Facility Services a.s.

Klient