KARAT software s.r.o.

I když by se řeklo, že ve firmě jdou všichni za stejným cílem, konkrétní situace u nás nebyla až tak ideální. Dlouho jsme hledali  takový systém řízení naší práce, který by podpořil spolupráci, ale zároveň lidi více motivoval k plnění konkrétních (individuálních) cílů. Spolu s konzultantem firmy TrimCon jsme nakonec zvolili Balanced Scorecard. Hlavní těžiště jeho nasazení ale nebylo v pouhém “vyplnění tabulky”. Spíše šlo o dlouhé a ze všech stran poučné diskuse, při kterých jsme si vyjasňovali, co je pro firmu i konkrétní její části klíčové. Začali jsme samozřejmě sami u sebe - v managementu a dnes po dvou letech musím říct, že se úsilí vyplatilo. Klíčový lidé táhnou více za jeden provaz, protože najednou mají společný cíl. Pro zbytek firmy je Balanced Scorecard hlavním nástrojem řízení a na jeho ukazatele mají nastavené i pravidelné hodnocení svých výkonů.  Jediný nástroj tak nahradil strategii, systém hodnocení lidí, ale vlastně i většinu procesní dokumentace, protože z něj je dnes naprosto jasné, jak se práce jednotlivých lidí váže k práci ostatních.


Martin Válek

Generální ředitel

Klient