MODUS s.r.o.

Abychom zabezpečili průběžný rozvoj a růst naší společnosti pravidelně vyhodnocujeme své výsledky a podle nich plánujeme další aktivity. S rozvojem našich prodejních a výrobních aktivit rostly i požadavky na sledování různých ukazatelů. Tyto ukazatele jsme vytvářeli “ručně” v excelu na základě podkladů z našeho primárního informačního systému. Příprava dat a ukazatelů byla nikdy nekončící práce, kdy po dokončení výsledků za jedno období bylo nutné začít připravovat a zpracovávat výsledky pro nové období a díky tomu zbývalo jen málo času na analýzu výsledků.

Společně s konzultanty TrimConu jsme začátkem roku 2015 rozebrali celou naší problematiku reportování. Na základě provedené analýzy a jejich doporučení jsme se rozhodli implementovat cloudové řešení manažerského reportingu zahrnující finance, obchod, sklady a výrobu.


Implementace nového reportingového řešení probíhala společně s konzultantem TrimConu, který nejen implementaci řídil, ale po dohodě nás zapojoval do tvorby reportů a analýzy dat. Na základě zkušeností konzultanta TrimConu jsme upravili a zprůhlednili některé procesy, které nám umožnily zpřesnit naše ukazatele.  


Implementací nového reportingového řešení jsme získali systém, díky kterému má management  každý den k dispozici potřebné reporty (informace), bez toho aniž bychom je museli pracně plnit a zároveň máme nástroje pomocí kterých jsme schopni rychle data analyzovat.

Petr Kalina

Asistent finančního ředitele

Klient